ICT4LWUT

Projekt ICT4LWUT – finansowany w ramach programu Erasmus +

Zgodnie z inicjatywą „Rethinking Education” na poziomie Unii Europejskiej silne umiejętności językowe i komunikacyjne są ważne zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw, a podnoszenie umiejętności językowych obywateli UE ma wysoki priorytet. Eksperci zaangażowani w „Raport z tematycznej grupy roboczej” –„Języki dla pracy „zachęcają do rozwoju i upowszechniania nowych metod nauczania języków. Włączenie metod nauczania opartych na ICT do nauczania może przynieść ogromną wartość i ogólnie poprawić jakość nauczania i uczenia się. Istnieją jednak pewne trudności w nauczaniu języków obcych. Wspomniany wcześniej raport podkreśla, że ​​należy promować szerszą ofertę języków nauczanych w systemach edukacyjnych i szkoleń.  Badanie „Kompetencje językowe w zakresie zdolności do zatrudnienia, mobilności i wzrostu” pokazuje również, że państwa członkowskie aktualnie dużo inwestują w nauczanie języków obcych, jednak nie ma wystarczającego nakładu na rzadziej używane języki (LWUL) – choć szersze promowanie języków rzadziej używanych wciąć jest priorytetem w Unii Europejskiej.
Potrzeby ustalone na poziomie UE zostały potwierdzone przez dane krajowe oraz wewnętrzne organizacji partnerskich. Zasoby edukacyjne, do których mają dostęp lektorzy rzadziej używanych języków są dużo bardziej ograniczone względem materiałów do nauczania bardziej powszechnych języków. Na przykład w Internecie można odnaleźć wiele ćwiczeń, testów gier itp. z wykorzystaniem technologii ICT, ale głównie dla języka niemieckiego i angielskiego.

We wszystkich instytucjach partnerskich z : Rumunii, Węgier, Czech, Estonii, Polski oraz Włoch nauczyciele wskazują takie same przeszkody w nauczaniu języka:

-brak jest specjalistycznych podręczników lub te dostępne na rynku są nieaktualne. Sytuację tę podkreślili zwłaszcza partnerzy rumuńscy, włoscy, estońscy, polscy i czescy, podczas gdy węgierscy partnerzy opracowali własny progrm;

-nauczyciele rzadziej używanych języków mają ograniczone możliwości uczestniczenia w programach uczenia się przez całe życie w celu poprawy jakości oferowanych usług, ponieważ na rynku istnieje ograniczony dostęp do kursów lub szkoleń. Właśnie dlatego wszystkie instytucje partnerskie opracowały własne programy nauczania (i sylabus w przypadku Węgrów) i starają się dostosować go do nowych potrzeb rynku.

„Rethinking Education” pokazuje, że „główny wpływ na wyniki uczniów ma jakość nauczania”. Badania wewnętrzne każdego z partnerów podkreśliły również, że uważają szkolenia dla nauczycieli są dobrą okazją do rozwoju organizacyjnego. Aby więc poprawić efektywność, jakość i innowacyjność nauczania rzadziej używanych języków, musimy rozwinąć know-how nauczycieli i zaoferować im elastyczne zasoby, z których będą mogli korzystać na zajęciach. Z tego powodu główną grupa docelowa projektu będą lektorzy rzadziej używanych języków tj. z rumuńskiego, włoskiego, polskiego, estońskiego, węgierskiego oraz czeskiego nauczanych jako obcych.

W ramach partnerstwa zostaną osiągnięte następujące cele:

-przekazanie know-how na temat 3 różnych rodzajów metod opartych na ICT nauczania mniej popularnych języków jako obcych,
-dostosowanie i zintegrowanie przekazanych metod opartych na ICT w celu nauczania docelowego mniej popularnych języków jako obcych na poziomach A1, A2 i B1 .
-stworzenie i rozpowszechnienie podręcznika zawierającego ogólny opis metod ICT wraz z ćwiczeniami do nauczania  dorosłych na poziomach A1, A2 i B1 oraz krótki przewodnik po tym, w jaki sposób można dostosować metody do indywidualnych potrzeb instytucji szkoleniowych.