fbpx

Bezpłatne kursy języka polskiego jako obcego

bezpieczna przystań

W dniach od 1 maja 2022r.  do 14 października 2022r. zapraszamy na bezpłatne szkolenia języka polskiego jako polskiego realizowane w ramach projektu „Bezpieczna przystań” fundowanego przez Unię Europejską z Funuszu Azylu, Migracji i Integracji.

Oferujemy 50 godzin lekcyjnych języka polskiego dla osób, które mieszkają lub pracują na terenie województwa łódzkiego, przebywają legalnie w Polsce i nie są obywatelami Unii Europejskiej.

 

Do tej pory utworzyliśmy następujące grupy:

1. Grupa I, poziom A1 – zajęcia w czwartki od 17:00 do 20:00 – start 5 maja 2022 r. (brak wolnych miejsc)

2. Grupa II, poziom A1 – zajęcia w soboty start 7 maja 2022 r. (brak wolnych miejsc)

3. Grupa III, poziom A1 – zajęcia w soboty start 7 maja2022 r. (brak wolnych miejsc)

Formularz zgloszeniowy prosimy wysyłać na adres k.brzozowska@studium.com.pl