fbpx

Projekty

Od 2005 roku realizujemy projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, łączące naukę języka z branżowymi kursami zawodowymi m.in. dla sektora medycznego i budownictwa oraz dla osób bezrobotnych, z tej formy kształcenia skorzystało łącznie 1600 osób. Ponadto z powodzeniem realizujemy projekty międzynarodowe dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Aktualnie realizujemy następujęce projekty w ramach programu Erasmus+:

„Sharing Best Practices in Teaching English for 50+”

„ICT4LWUL – ICT based methods for teaching Less Widely Used Languages”

„Audiovisual methods and soft skills for language teaching”