telc


TELC - Europejskie egzaminy i certyfikaty językowe na 5 różnych poziomach zaawansowania.


Telc – to system egzaminów językowych stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Egzaminy telc są w pełni porównywalne. Każdy poziom tworzony jest w odniesieniu do szczegółowych, ujednoliconych kryteriów niezależnie od języka.
Niekwestionowaną zaletą tych egzaminów jest fakt, że kładą nacisk na zdolności komunikacyjne kandydata -

- sprawdzona zostaje jego umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego.

Terminy egzaminów dostosowywane są do indywidualnych potrzeb kandydatów.

Dodatkowym atutem jest krótki czas oczekiwania na wyniki i zasięg ( aż 3000 centrów egzaminacyjnych w 20 krajach )

Certyfikaty z 9 języków : angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
5 Poziomów : A1, A2, B1, B2, C1

Egzaminy : dla młodzieży, dorosłych lub zawodowe

Oprócz egzaminów z zakresu ogólnej znajomości języka do dyspozycji kandydatów stworzone zostały również egzaminy specjalistyczne – businessowy, turystyczno-hotelarski i techniczny.