Polski dla cudzoziemców - Polish for foreigners


 

Język polski dla cudzoziemców


Polish for foreigners
 

3 godz. – 1 x w tygodniu po 3 godziny lekcyjne
108 godz. lekcyjnych w roku szkolnym  

4 godz. – 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
138 godz. lekcyjnych w roku szkolnym

 

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w nauce języków obcych podejmujemy się kompleksowych szkoleń z języka polskiego dla obcokrajowców.

 

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie podstawowym


Poziom

Rodzaj kursu

Ilość godzin lekcyjnych w tygodniu

Podstawowy

Semestr: 1 – 2
Komunikacja językowa w codziennych sytuacjach

3

4

Kursy w przedsiębiorstwach
Zajęcia indywidualne

Programy opracowane zależnie od potrzeb

Opłaty ustalane
w zależności od miejsca prowadzonych zajęć:
a/ siedziba Studium
b/ siedziba zleceniodawcy

 

Polish for foreigners

3 lessons a week
1 x 3 lessons - 108 lessons in the school year


4 lessons a week

2 x 2 lessons - 138 lessons in the school year


Level

Course

Number of lessons per week

 

Elementary semester 1 – 2

 

Elementary

Semestr: 1 – 2
Everyday situational Polish

3

4

 

In – company courses
Tailor – made programs

 

 

One – to – one lessons
Tailor – made programs

 

 

Dear Foreigners,

 

You've come to Poland to study or work but you don't know any Polish.

We welcome you to our school offering lessons of Polish.

We are sure you'll meet new friends and enjoy the time you'll spend here.