Misja Studium Języków Obcych MLC


Od 1 listopada 2015 roku zmieniliśmy nazwę marketingową na Studium Języków Obcych MLC - Modern Languages Centre. Jakość oferowanych przez nas usług, kadra lektorska oraz siedziba pozostały bez zmian.

 

Istniejemy od 1972 roku. Jesteśmy jedną z najstarszych szkół językowych w Łodzi. Przez 20 lat Studium działało przy jednej z największych central handlu zagranicznego Textilimpex. Od 1992 działamy samodzielnie. Naszych słuchaczy możemy liczyć w tysiącach a wśród nich znajdują się znani politycy i ludzie biznesu. Stało się już tradycją, że kształcimy całe rodziny z pokolenia na pokolenie.

 

W latach 2000 - 2015 używaliśmy nazwy Studium Języków Obcych "Szuster".


Obecnie szkolimy wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież szkolną, studentów, osoby pracujące oraz seniorów bo w każdym wieku  warto uczyć się języków obcych.

Co nas wyróżnia?

Przede wszystkim wieloletnie doświadczenie i utrzymywany od lat przez naszą wysoko wykwalifikowaną kadrę lektorską i native speakerów wysoki poziom nauczania. Wypracowaliśmy nowoczesny program i techniki nauczania, które przynoszą wymierne rezultaty.


Jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje w dziedzinie szkoleń językowych – najbardziej efektywne włączamy do naszego programu nauczania.

W szkoleniach kładziemy nacisk na komunikację językową, jednakże rozwijamy wszystkie umiejętności tzn. słuchanie, pisanie i czytanie.

 
Jako szkoła od lat ściśle współpracująca z British Council w przygotowywaniu słuchaczy do egzaminów Uniwersytetu Cambridge, szczególnie First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English, IELTS, TOLES i Business English Certificates: BEC Vantage, BEC Higher; bierzemy udział w programie partnerskim Addvantage.

 

Jesteśmy Cambridge English Language Assessment Exam Preparation Centre biorącym udział w programie partnerskim Addvantage oraz Centrum Egzaminacyjnym TOEIC i TELC.


Od 2006 roku jesteśmy zaangażowani w relalizację projektów szkoleniowych wspólfinansowanych przez Unię Europejską, w tym projektów międzynarodowych finansowanych w ramach Erasmus +.

 

Posiadamy akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty na prowadzone kursy.

 

Posiadamy Certyfikat Wiarygodna Szkoła Językowa Nr 10096694.

 

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, co umożliwia finansowanie naszych kursów ze środków publicznych w tym unijnych.


Nasze studium jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.10/00045/2010.

 

Studium jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek niepublicznych po numerem ED – p.n.3/99