Kursy specjalistyczne i branżowe


LEGAL ENGLISH   Poziom B2

  • Słownictwo prawnicze
  • Język dokumentów prawnych, korespondencja kancelarii prawnych, case studies
  • Przygotowanie do egzaminu TOLES.

 

BUSINESS ENGLISH

BEC Vantage i BEC Higher – 2 SEMESTRY

  • Słownictwo i korespondencja handlowa. Przygotowanie do odpowiednich zachowań językowych m.in.: negocjacje, prezentacje itp.
  • Przygotowanie do egzaminów Cambridge Business English Certificate Vantage i Cambridge Business English Certificate Higher

 

IELTS (International English Language Testing System)

  • Kursy dla osób, które zamierzają studiować lub pracować za granicą głównie w krajach anglosaskich, przygotowujące do egzaminu IELTS.

 

TOEFL iBT®

  • Kurs adresowany jest do osób, które zamierzają studiować zagranicą oraz nauczycieli, którzy chcieliby potwierdzić certyfikatem TOEFL iBT® swoje umiejętności językowe.

 

MEDICAL ENGLISH

  • Kursy dla pracowników służby zdrowia oraz studentów Uniwersytetu Medycznego
  • Zajęcia na wszystkich poziomach nauczania

 

ANGIELSKI  I NIEMIECKI TECHNICZNY