Kursy dla osób 50+


Kursy 50 + skierowane są do osób dojrzałych, które mogą czuć się komfortowo w grupie rówieśników i uczyć się we właściwym dla siebie tempie

Osoby te mają również możliwości zintegrowania się w grupie, wspólnego uczenia się,  wymiany doświadczeń a także rywalizacji w osiąganiu wyników.

W każdym wieku  warto podnosić swoje kwalifikacje, ponieważ człowiek uczy się przez całe życie.

Zajęcia dla osób powyżej 50 – ego roku życia odbywają się zarówno rano jak i popołudniu.

 

Studium Języków Obcych w roku szkolnym 2015/2016, wzorem lat ubiegłych, jest partnerem Miejskiej Karty Seniora.