Kursy dla maturzystów


Kursy przygotowujące do matury podstawowej i rozszerzonej trwają dwa semestry. Program obejmuje powtórzenie materiału, rozwijanie umiejętności językowych, zapoznanie się ze strategią rozwiązywania testów egzaminacyjnych, maturalne egzaminy próbne. Kursy te cieszą ogromną powodzeniem a osoby uczestniczące w nich zdają egzamin maturalny z bardzo wysoką punktacją. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli będących licencjonowanymi egzaminatorami.

Kursy maturalne dla uczniów klas III – ch prowadzimy z następujących języków:
- język angielski
- język niemiecki
- język hiszpański