Język włoski


Język włoski - rok szkolny 2017/2018


Nauka włoskiego  

3 godz. – 1 x w tygodniu po 3 godziny lekcyjne
108 godz. lekcyjnych w roku szkolnym  

4 godz. – 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
138 godz. lekcyjnych w roku szkolnym

 

 

Głównym celem naszego kursu jest pomoc w nabyciu umiejętności językowych pozwalających na radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego. Koncentrujemy się przede wszystkim na ćwiczeniu zdolności komunikacyjnej. Kurs przewiduje trzy semestry intensywnej nauki.

 

Kursy przygotowujące do egzaminów telc z języka włoskiego.

 

Poziom wg CEFR
(Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

Rodzaj kursu 

Ilość godzin lekcyjnych
w tygodniu 

A1, A2

Semestr: 1, 2, 3
Komunikacja językowa w codziennych sytuacjach życiowych.
Przygotowanie do egzaminu telc Italiano A1.

3

4

Kursy w przedsiębiorstwach
Zajęcia indywidualne

Programy opracowane zależnie od potrzeb

Opłaty ustalane
w zależności od miejsca prowadzonych zajęć:
a/ siedziba Studium
b/ siedziba zleceniodawcy

 

Kto z nas nie myślał kiedyś o wycieczce do Rzymu czy Wenecji. Mało jest osób, które potrafią oprzeć się urokowi Włoch. Dzięki naszym kursom poznasz tak barwny i dźwięczny język jakim jest język włoski.