Język rosyjski


Język rosyjski - rok szkolny 2017/2018


Rosyjski Łódź  

3 godz. - 1 x w tygodniu po 3 godziny lekcyjne
108 godz. lekcyjnych w roku szkolnym

4 godz. - 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
138 godz. lekcyjnych w roku szkolnym

 

Lekcje języka rosyjskiego obejmują u nas siedem semestrów, na których uczniowie będą mieli okazję zapoznać się ze słownictwem używanym w codziennych sytuacjach.   

 

Kursy rosyjskiego przygotowujące  do egzaminów telc (poziomy A1, A2, B1, B2)


Poziom wg CEFR
(Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

Rodzaj kursu 

Ilość godzin lekcyjnych w tygodniu 

A1

Semestr: 1
Komunikacja językowa w codziennych sytuacjach życiowych oraz elementy języka biurowego i biznesowego. Przygotowanie do egzaminu telc Русский язык A1.

3

4

A2

Semestr: 2 – 4
Rozszerzenie powyższego zakresu materiału oraz elementy języka biurowego i biznesowego. Przygotowanie do egzaminu telc Русский язык A2.

3

4

 

B1, B2

Semestr: 5 – 7
Nauka języka w głównych dziedzinach we współczesnym świecie. Przygotowanie do egzaminu telc Русский язык B1, telc Русский язык B2.

 

3

4

 

Kursy w przedsiębiorstwach

Zajęcia indywidualne

 

 

Programy opracowane zależnie od potrzeb

Opłaty ustalane
w zależności od miejsca prowadzonych zajęć:
a/ siedziba Studium
b/ siedziba zleceniodawcy

 

Dla wielu ludzi język rosyjski kojarzy się z systemem znaków różniących się bardzo od naszego alfabetu. Między językami można doszukiwać się jedynie różnicy w literach alfabetu. Oba języki należą do tej samej grupy języków słowiańskich.