Język niemiecki


Język niemiecki - rok szkolny 2017/2018


Nauka niemieckiego   3 godz. – 1 x w tygodniu po 3 godziny lekcyjne
108 godz. lekcyjnych w roku szkolnym
4 godz. – 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
138 godz. lekcyjnych w roku szkolnym

 

Od samego początku oferujemy bogaty wybór kursów języka niemieckiego. Na zajęciach przygotowujemy słuchaczy do certyfikatów telc Deutsch na różnych poziomach według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dokładamy wszelkich starań aby rozwinąć umiejętności związane ze słuchaniem, pisaniem oraz mówieniem.

 

1. Kursy od poziomu elementarnego do poziomu średniozaawansowanego przygotowujące do egzaminów na Zertyfikat Deutsch

 

Poziom wg CEFR

(Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

Rodzaj kursu 

Ilość godzin lekcyjnych w tygodniu 

A1

Semestr: 1 – 2  Kurs podstawowy. Komunikacja językowa w codziennych sytuacjach życiowych

3

4

A2

Semestr: 3 – 4 

3

4

B1

przygotowanie do egzaminu Zertifikat Deutsch/telc Deutsch B1
Semestr: 5 – 6

3

4

 

2. Kursy  od poziomu wyższego średniego do zaawansowanego przygotowujące do egzaminu Zentrale Mittelstufenprüfung

 

Poziom wg CEFR
(Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

Rodzaj kursu 

Ilość godzin lekcyjnych w tygodniu 

B2

 

przygotowujący do egzaminu

Zentrale Mittelstufenprüfung

 

3

4

 

 

3. Kursy Specjalistyczne

 

 

Deutsch für den Beruf

 

Kurs przygotowujący do egzaminu na Zertyfikat Deutsch für den Beruf

3

4

Kursy przygotowujące do  matury

 

3

4

Konwersacje

 

2

 

Kursy dla osób 45+

 

Kursy popołudniowe

4

Kursy poranne

4

Kursy w przedsiębiorstwach
Zajęcia indywidualne

Programy opracowane zależnie od potrzeb

Opłaty ustalane
w zależności od miejsca prowadzonych zajęć:
a/ siedziba Studium
b/ siedziba zleceniodawcy

 

Nauka języka niemieckiego przeznaczona jest dla osób, które widzą w nauce tego języka szanse własnego rozwoju oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej. Na kursie proponujemy naszym słuchaczom bogatą i aktualną tematykę zajęć bliską zainteresowaniom uczących się.