Język hiszpański


Język hiszpański - rok szkolny 2017/2018


Hiszpański łódź

  3 godz. – 1 x w tygodniu po 3 godziny lekcyjne
108 godz. lekcyjnych w roku szkolnym
4 godz. – 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
138 godz. lekcyjnych w roku szkolnym

 

Przygotowujemy do egzaminów z języka hiszpańskiego, po których mają Państwo możliwość zadawania egzaminów Instytutu Cervatesa oraz egzaminów telc (The European Language Certificates).

 

Poziom wg CEFR
(Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Rodzaj kursu 

Ilość godzin lekcyjnych
w tygodniu 

A1

Semestr: 1
Komunikacja językowa w codziennych sytuacjach życiowych.
Przygotowanie do egzaminu
telc Español  A1

3

4

A2

Semestr: 2 – 3
Rozszerzenie powyższego zakresu materiału.
Przygotowanie do egzaminu
telc Español  A2

3

4

B1

 

Semestr: 4
Przygotowanie do egzaminu
El Diploma de Español: Nivel Inicial (poziom B1) oraz
telc Español  B1

 

3

4

B2

Semestr: 5 – 7
Przygotowanie do egzaminu
El Diploma de Español: Nivel Intermedio (poziom B2) oraz telc Español  B2

3

4

C1

Semestr: 8

4

Konwersacje

 

2

Kurs przygotowujący do matury

 

3

4

Kursy w przedsiębiorstwach
Zajęcia indywidualne

Programy opracowane zależnie od potrzeb

Opłaty ustalane
w zależności od miejsca prowadzonych zajęć:
a/ siedziba Studium
b/ siedziba zleceniodawcy

 

Język hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej. Posługuje się nim jako językiem ojczystym około 400 milionów ludzi na siedmiu kontynentach.
Dzięki kursom organizowanym w Studium Języków Obcych MLC będziesz miał możliwość zapoznania się z gorącym jak słońce nad Madrytem językiem hiszpańskim.