Język angielski


Język  angielski - rok szkolny 2017/2018


Angielski łódź   3 godz. – 1 x w tygodniu po 3 godziny lekcyjne
108 godz. lekcyjnych w roku szkolnym
4 godz. – 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
138 godz. lekcyjnych w roku szkolnym
6 godz. – 2 x w tygodniu po 3 godziny lekcyjne
210 godz. lekcyjnych w roku szkolnym

 

Studium Języków Obcych MLC - Modern Languages Centre jest szkołą, która posiada wieloletnią tradycję nauczania języka angielskiego. Naszą kadrę stanowią znakomici lektorzy i native speakerzy, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje w dziedzinie szkoleń językowych – najbardziej efektywne włączamy do naszego programu nauczania.

 

GENERAL ENGLISH

 

1. Kursy angielskiego od poziomu elementarnego do poziomu średniozaawansowanego

 

Poziom wg CEFR
(Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego)

Rodzaj kursu

Ilość godzin lekcyjnych w tygodniu

A1

Semestr: 1,2
 

3

4

A2

Semestr: 3

3

4

B1

Semestr: 4, 4bis

3

4

 

2. Kursy angielskiego od poziomu wyższego średniego do Proficiency

 

Poziom wg CEFR
(Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego) 

Rodzaj kursu 

Ilość godzin lekcyjnych w tygodniu 

B2

First Certificate in English
Przygotowanie do egzaminu
 
3 SEMESTRY (3 GODZ.)
2 SEMESTRY (4 GODZ.)

3

4

B2+

Pre – Advanced – 1 semestr

4

 

C1

 

Certificate in Advanced English
Przygotowanie do egzaminu 
4 SEMESTRY

 3 SEMESTRY

 

 

4

5

Certificate in Advanced English
 2 SEMESTRY

6

Post – Advaced  
2 SEMESTRY
Dla osób po kursie CAE, które chcą kontynuować naukę celem utrzymania i rozwijania swoich umiejętności językowych

 

4

C2

Certificate of Proficiency in English
3 SEMESTRY

5

6

 

 

3. Kursy Specjalistyczne

 


Business English

BEC Vantage i BEC Higher
2 SEMESTRY

Słownictwo i korespondencja biznesowa. Przygotowanie do odpowiednich zachowań językowych m.in.: negocjacje, prezentacje itp.
Przygotowanie do egzaminów Cambridge (4 godz.) 

4

Business English

BEC Vantage i BEC Higher
3 SEMESTRY

Słownictwo i korespondencja biznesowa. Przygotowanie do odpowiednich zachowań językowych m.in.: negocjacje, prezentacje itp.
Przygotowanie do egzaminów Cambridge (3 godz.)    

3

 IELTS

Kursy dla osób, które zamierzają studiować lub pracować za granicą głownie w krajach anglosaskich
Przygotowanie do egzaminu IELTS.

4

English in Law  B2

Słownictwo prawnicze
(język dokumentów prawnych,   korespondencja kancelarii prawnych, case studies) Przygotowanie do egzaminu TOLES.

3

TOEFL

Kurs adresowany jest do osób, które zamierzają studiować zagranicą oraz nauczycieli, którzy chcieliby potwierdzić certyfikatem TOEFL iBT® swoje umiejętności językowe.

4

 

Kursy Medyczne - English for Medicine


 

3

Kursy Techniczne

Kursy dla inżynierów budownictwa i architektów.

3


4. Kursy dla dzieci i młodzieży

 

Kursy dla dzieci   

Zajęcia dla dzieci w wieku 3-12 lat prowadzone metodą Jolly Phonics

we współpracy z KIDSTALK


 

Kursy dla uczniów gimnazjum

Poziomy A2 - B2
Przygotowanie do egzaminu Cambridge First Certificate

4

5

4

5

 Kursy przygotowujace do matury

3

4

 

5. Kursy dla osób 45+   

 

Kursy popołudniowe

4

Kursy poranne

4

6. Konwersacje

Dla średniozaawansowanych
Dla zaawansowanych

2

7. Kursy w przedsiębiorstwach

Programy opracowane zależnie od potrzeb

Opłaty ustalane w zależności od miejsca prowadzonych zajęć:

 a/ siedziba Studium

 b/ siedziba zleceniodawcy

8. Zajęcia indywidualne

Programy opracowane zależnie od potrzeb